Times Square

Địa điểm: 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Chủ đầu tư: Larkhall Savico (Vietnam) Ltd .

Quy mô: Tổ hợp tòa tháp căn hộ, khách sạn, văn phòng thương mại cao 39 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 2012

Dịch vụ: Quản lý thiết kế kiến trúc, tư vấn thiết kế địa phương, lập hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng trình duyệt các cơ quan quản lý nhà nước.

Alpha City

Địa điểm: 87 Cống Quỳnh, Quận 1, TP. HCM 

Chủ đầu tư: Alpha King

Quy mô: Tòa tháp căn hộ và thương mại 50 tầng

Tình trạng: Đang xây dựng

Dịch vụ: Quản lý thiết kế kiến trúc, tư vấn thiết kế địa phương, lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình duyệt các cơ quan quản lý nhà nước.