Depot - Metro Railways

Địa điểm: Phường Long Bình, Quận 9, TP. HCM

Chủ đầu tư: NJPT, Ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM, Dự án metro tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên

Quy mô: Trung tâm điều khiển và bảo dưỡng, sửa chữa tàu (depot) rộng 26-hectare bao gồm Nhà xưởng sửa chữa hạ tầng, Nhà xưởng chính, Trung tâm điều khiển vận hành OCC, Văn phòng công ty điều hành O&M và các hạng mục công trình phụ trợ.

Tình trạng: Hoàn thành 2015

Dịch vụ: Quản lý kỹ thuật, quản lý điều phối dự án giai đoạn thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai chi tiết và thiết kế thi công xây dựng.

Vietnam Singapore Industrial Park

Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: V.S.I.P

Quy mô: Khu nhà xưởng 12 khối nhà liên kế và khối nhà biệt lập 

Tình trạng: Hoàn thành 1998

Dịch vụ: Giám sát thi công hoàn thiện, khảo sát khối lượng, thiết kế bản vẽ thi công và điều phối dự án.

Dai Ninh Hydropower Plant Substation And Telecommunication System

Địa điểm: Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Chủ đầu tư: Sumitomo-Japan AE Power, Siemens AG

Quy mô: Tòa nhà điều khiển, trạm biến áp và hệ thống viễn thông

Tình trạng: Hoàn thành 2007

Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc và quản lý thiết kế, thiết kế triển khai chi tiết, thiết kế thi công xây dựng.