Renaissance International School Saigon (RiSS)

Địa điểm: 74 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP. HCM

Chủ đầu tư: Khai Sang Joint Stock Company

Quy mô: Trường học quốc tế 9400 m2, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Tình trạng: Hoàn thành 2007

Dịch vụ: Quản lý thiết kế kiến trúc, tư vấn thiết kế địa phương, lập hồ sơ xin phép xây dựng trình duyệt các cơ quan quản lý nhà nước.